logo
Podmínky pro použití, ochranu a údržbu nábytku
07 Feb

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili kvalitní výrobek společnosti Křovina s.r.o.. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním byl zkontrolován ve výrobním závodě. 

Na konstrukci školního nábytku poskytuje výrobce záruku 36 měsíců, na pracovní desky z laminované dřevotřísky s ABS hranou a školní tabule poskytuje výrobce záruku 24 měsíců. Na pracovní desky z tvrzeného plastu (ABET) s bukovou hranou poskytuje výrobce záruku 10 let. Aby Vám školní nábytek sloužil k Vaší spokojenosti co nejdéle, věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům pro použití, ochranu a údržbu nábytku.

  • Rozměry, certifikace

Školní nábytek společnosti Křovina je vyráběn ve velikostech v souladu s ČSN EN 1729-1:2017 a je certifikován ve Strojírenském zkušebním ústavu, s.p.

  • Hygiena a ekologie

Veškeré použité materiály jsou zdravotně nezávadné a vyhovují všem hygienickým a technickým normám, což je doloženo zkušebními protokoly a certifikáty vydanými příslušnými státními zkušebnami na základě provedených testů. Se zbytkovými surovinami je nakládáno podle zákona číslo 477/2001 Sb.

  • Kovové konstrukce

Jsou vyrobeny z přesných ocelových trubek svařovaných v ochranné atmosféře. Lakování je provedeno práškovými vypalovacími barvami, jež zaručují dostatečnou ochranu při běžném užívání. Čištění lze provádět vlhkou látkou, případně s jemným čistícím roztokem bez práškových příměsí.

  • Desky stolů a nábytek z laminovaných desek

Tyto desky jsou odolné na otěr při běžném užívání, ale je třeba dbát, aby se nedostaly do styku s ostrými předměty. Čištění lze provádět vlhkou látkou, případně s jemným čistícím roztokem bez práškových příměsí. Nikdy nepoužívat čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a nevystavovat přímému působení vody.

  • Dřevěné části nábytku

Drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí výrobku jsou způsobeny tím, že struktura a tónové odlišnosti dřeviny absorbují dokončující materiál rozdílně. Chraňte před škodlivými vlivy v blízkosti topných těles, ostrého slunce, vlhkého prostředí atd. Pro údržbu lakovaného dřevěného nábytku použijte čisticí prostředek určený pro lakovaný nábytek. Prach z dřevěných a kovových částí otíráme suchým čistým hadříkem. U šroubových spojů je potřeba, pro zvýšení životnosti a pevnosti výrobků, občas překontrolovat dotažení spojů.

  • Výškově stavitelný nábytek

Nohy stolů musí být vždy zajištěny dvěma šrouby s imbusovou hlavou na každé straně. Nohy židlí musí být vždy zajištěny dvěma šrouby s imbusovou hlavou na každé straně (u židlí TEO 3-5 pouze jedním šroubem na každé straně). Po vybalení nábytku utáhněte všechny šroubové spoje. U šroubových spojů je potřeba, pro zvýšení životnosti a pevnosti výrobků, občas překontrolovat dotažení spojů.

  • Sedáky a opěráky židlí

Jsou vyrobeny z vrstvené bukové překližky o celkové síle 5,5 mm, lakované ekologickým PUR lakem. Čištění lze provádět vlhkou látkou. Nikdy nevystavovat přímému působení vody.

  • Plasty

Materiály na bázi polypropylenu, zdravotně a ekologicky nezávadné s vysokou odolností na otěr a dynamické namáhání. Odolnost vůči kyselinám, louhům, alkoholům a solím. Není odolný vůči acetonu a trichlorethylenu.

  • Tabule

Zákazník bere na vědomí, že technický stav tabule a hlavně závěsných lan je třeba v pravidelně (2x ročně) kontrolovat. V případě, že zařízeni bude vykazovat známky opotřebení, je nutno tabuli zabezpečit, aby nedošlo k úrazu a neprodleně kontaktovat odbornou montážní firmu. 

  • Výrobce neodpovídá za

- poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahování do jednotlivých částí výrobku

- poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním

- mechanická poškození nárazem, nesprávným používáním nebo nesprávným nastavením výšky

- mechanická poškození nadměrným dynamickým zatěžováním nebo hrubým zacházením

- zjevné vady výrobku neuplatněné do 5ti dnů od převzetí