Dotační projekty:

Název projektu: FVE s akumulací pro společnost Křovina s.r.o.

Popis projektu: Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 49,6 kWp a bateriového uložiště o výkonu 48kWh pro vlastní potřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde ke snížení spotřeby elektrické energie pro podnikatelskou činnost žadatele Křovina s.r.o.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU.

Realizace projektu: 2023

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000607

Celková investice projektu: 2,6 mil. Kč

 

      

                                                     Financovano_EU.jpg